Bài đăng

Tin Tức và Bình luận

Hình ảnh
TinHoaThinhDon Đọc báo Pháp – 01/06/2020LongXuyenHaiNgoaiatLongXuyenHaiNgoai - 19 minutes ago [image: Đọc báo Pháp – 01/06/2020] Bạo động và hỗn loạn: Nước Mỹ vì sao nên nỗi? – Tú Anh *Làn sóng căm phẫn chống cảnh sát bạo hành, 5 ngày sau vụ một người Mỹ da đen chết trong lúc bị một cảnh sát viên da trắng bắt giữ. Donald Trump chọn chiến tranh lạnh với Bắc Kinh. Mỹ tái chinh phục không gian với sáng kiến tư nhân là những thời sự nổi bật trên báo chí ngày lễ Ngũ Tuần của đạo Thiên Chúa.* Le Figaro với hai tựa lớn về nước Mỹ: Phi thuyền SpaceX thành công trong phi vụ đầu tiên có phi hành gia và từ Minneapolis, bạo loạn lan khắp nước Mỹ Và bài xã luận “Mơ và ác mộng”. Ở mũi Cana... more » Đọc báo Pháp – 01/06/2020HaiNgoaiNgayNayatHaiNgoaiNgayNay - 20 minutes ago [image: Đọc báo Pháp – 01/06/2020] Bạo động và hỗn loạn: Nước Mỹ vì sao nên nỗi? – Tú Anh *Làn sóng căm phẫn chống cảnh sát bạo hành, 5 ngày sau vụ một người Mỹ da đen chết trong lúc bị một cảnh sát viên da trắng bắt giữ. Do…

Ngày Môi Trường Thế Giới 2020: Đa dạng sinh học – Biodiversity (Phần I) – Mai Thanh Truyết

Hình ảnh
Ngày Môi tường năm 2020 đặt trọng tâm vào “Đa dạng sinh học – Biodiversity”. Chương trình Mội trường của Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố năm nay Columbia đăng cai Ngày Môi trường, phối hợp cùng với Đức. Ngày Môi trường năm 2019 nhắm vào “Ô nhiễm Không khí”. Khoảng 7 triệu người trên toàn thế giới chết sớm mỗi năm do ô nhiễm không khí, với khoảng 4 triệu ca tử vong xảy ra ở châu Á -Thái Bình Dương. Ngày Môi trường Thế giới 2019 sẽ thúc giục chính phủ, ngành công nghiệp, cộng đồng và cá nhân cùng nhau khám phá và phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ xanh nhằm cải thiện phẩm chất không khí ở các thành phố và khu vực trên toàn thế giới. Theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc về ô nhiễm không khí ở châu Á và Thái Bình Dương, thực hiện 25 chính sách công nghệ có thể giảm tới 20% lượng khí carbon dioxide và giảm 45% lượng khí thải mêthan trên toàn cầu, làm giảm thiểu sự hâm nóng toàn cầu đến 0,30C.