Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2020

Tin Tức và Bình luận

Hình ảnh
TinHoaThinhDon Đọc báo Pháp – 30/06/2020LongXuyenHaiNgoaiatLongXuyenHaiNgoai - 21 minutes ago [image: Đọc báo Pháp – 30/06/2020] Tân Cương: Từ trại tập trung đến triệt sản phụ nữ Duy Ngô Nhĩ – Tú AnhSinh thái trở thành lực lượng chính trị số một ở các thành phố lớn, cử tri vắng mặt kỷ lục, nhiều thành trì truyền thống đổi chủ, đó là ba cuộc động đất trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương tại Pháp ngày chủ nhật được tất cả các báo khai thác. Thời sự quốc tế, nổi bật nhất, là phát pháo khai hỏa của Liên minh các nghị sĩ vì Trung Quốc, tố cáo chính sách triệt sản phụ nữ Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. *Nước Pháp một màu kim cương xanh* Thời sự Pháp, một “*làn sóng xanh*” tràn ngập cá... more » Đọc báo Pháp – 30/06/2020HaiNgoaiNgayNayatHaiNgoaiNgayNay - 22 minutes ago [image: Đọc báo Pháp – 30/06/2020] Tân Cương: Từ trại tập trung đến triệt sản phụ nữ Duy Ngô Nhĩ – Tú AnhSinh thái trở thành lực lượng chính trị số một ở các thành phố lớn, cử tri vắng mặt kỷ lục, nhiều thành trì truyền th…

Thư các giáo sư Đại Học Luật Khoa George Washington gởi Bộ trưởng Tư Pháp William Barr

Hình ảnh
Nhã Duy (Danlambao)chuyển dịch - ...Chúng tôi không thể giữ im lặng trước những tổn hại mà ông đã gây ra cho sự chính trực của Bộ Tư pháp, cho nguyên tắc pháp luật và trật tự hiến pháp. Mối quan hệ giữa trường chúng tôi với Bộ trưởng Barr đã đặt chúng tôi vào một vị thế bất thường và buộc phải có nghĩa vụ riêng biệt để đối chất thẳng thắn với ông ta về việc lạm quyền, phản bội lại các nguyên tắc chuyên môn và hiến pháp....