Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2020

Tin Tức và Bình luận

Hình ảnh
TinHoaThinhDon Tiểu sử của một doanh nhân thành đạtLongXuyenHaiNgoaiatLongXuyenHaiNgoai - 22 minutes ago *F*B Bs Đoàn Nam 30/01/2020 - 5 tuổi cha qua đời - 16 bỏ học - 17 tuổi bị đuổi việc 4 lần - 18 tuổi lấy vợ - 19 tuổi làm cha - 20 tuổi bị vợ bỏ và đem theo cô con gái nhỏ - 18 - 22 tuổi, làm nhân viên đường sắt và bị buộc thôi việc. - Sau đó làm lính dọn dẹp trong quân đội - Xin học trường luật và bị khước từ. - Làm nhân viên bán bảo hiểm và rồi lại thất bại. - Sau đó làm nâu ăn kiêm rửa chén bán cho quán cafe nhỏ. - Thất bại trọng việc bắt trộm cô con gái, cuôi cùng cũng thuyết phục được vợ bề con về với mình. - 65 tuổi về hưu. - Ngày đầu tiên nghỉ hưu, được chính phủ bồ thí cho 105 $ t... more » Tiểu sử của một doanh nhân thành đạtHaiNgoaiNgayNayatHaiNgoaiNgayNay - 23 minutes ago *F*B Bs Đoàn Nam 30/01/2020 - 5 tuổi cha qua đời - 16 bỏ học - 17 tuổi bị đuổi việc 4 lần - 18 tuổi lấy vợ - 19 tuổi làm cha - 20 tuổi bị vợ bỏ và đem theo cô con gái nhỏ - 18 - 22 tuổi, làm nhân viên đư…

CongsanoVirus - Cha nào con nấy

Hình ảnh
<A>