Tin Quốc tế - RFA

Người lao động bị mất việc do COVID-19 sẽ được hỗ trợ gói trợ cấp lao động -Hình Minh hoạ

Các Bộ trưởng Lao động ASEAN hợp tác hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Các bộ trưởng lao động ASEAN đã thông qua tuyên bố chung về ứng phó với các tác động của dịch COVID-19 đối với lao động và việc làm.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin khắp nơi – 29/07/2019

Tổ chức cứu trợ tìm cách ngăn nạn bóc lột nạn nhân bão Philippines